O ŠOLSKI PREHRANI

Šolsko leto 2021/22

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE 

Učencem želimo nuditi prehrano, ki bo dobro vplivala na njihovo zdravje in počutje v času bivanja v šoli. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja. Temeljni cilj šolske prehrane je izboljšati, varovati in ohranjati zdravje ter kakovost življenja učencev. V šoli pripravljamo pestro, mešano, uravnoteženo in varovalno prehrano v skladu s prehranskimi priporočili za zdravo prehrano otrok in mladostnikov. Jedilniki so usklajeni z Zakonom o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13), s smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter priporočenimi energijskimi in hranilnimi vnosi. Pri načrtovanju šolske prehrane upoštevamo tudi želje učencev, ki jih skušamo usklajevati s priporočili energijske in hranilne sestave. 

V šoli pripravljamo malice in kosila ter razdeljujemo sadje, zelenjavo, mleko in mlečne izdelke v okviru Šolske sheme. Ob koncu šolskega leta učencem in staršem ponudimo, da izpolnijo anketni vprašalnik o šolski prehrani. Med šolskim letom v 4. a, 6. a in 8. a izvedemo dve anketi o Šolski shemi. Med šolskim letom se vsaj enkrat sestane komisija za šolsko prehrano

Režim prehranjevanja je zagotovljen s 15-minutnim odmorom za malico ter možnostjo kosila od 11.50 do 13.45Preostanek kosila se deli v jedilnici kot brezplačen obrok, in sicer med 13.45 in 14.00. 

Pri malici in kosilu je zagotovljen nadzor učiteljev. Učence na začetku šolskega leta seznanimo s HACCP-načeli higiene (umivanje rok, uporaba brisač, tople vode …). V času epidemije COVID-19 se upoštevajo navodila NIJZ. Vsi prisotni skrbijo za umivanje in razkuževanje rok, delovnih površin, nošenje mask. Učenci uživajo obroke v urejenem okolju in na način, ki vzbuja pozitiven odnos do hrane. Sami tudi ločujejo nastale odpadke, ki jih tehtajo enkrat v šolskem letu. 

Staršem omogočamo možnost naročila dietne in vegetarijanske hrane oziroma upoštevamo njihove želje. 

Starši lahko za učence naročijo šolsko prehrano v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma kadarkoli med šolskim letom z obrazcem, ki je na voljo v šoli, in sicer pri pedagoginji Katjuši Kovačič, in na spletni strani šole. Dejanska dnevna prijava se izpolni z bonom, in sicer letno ali mesečno.  

Evidentiranje abonentov za kosilo poteka z RFID-ključkom za registracijo, ki ga učenec prvič dobi brezplačno. Ob izgubi RFID-ključka za registracijo je potrebno nov ključek plačati (znesek je 1 evro). V času epidemije COVID-19 evidenca kosil ne poteka s pomočjo omenjenih ključkov. Učenci se evidentirajo pri vhodu v jedilnico, kjer njihova naročila obrokov dežurni učitelj preveri v zbirniku prijav. 

 Cenik šolske prehrane (cena enega obroka) 

  • zajtrk, malica, popoldanska malica: 0,90 evra 
  • malica zaposlenih: 1,2 evra 
  • kosilo za učence od 1. do 5. razreda: 2,86 evra 
  • kosilo za učence od 6. do 9. razreda: 3,29 evra 
  • kosilo za odrasle in zunanje naročnike: 4,26 evra  

Cenik obrokov izven redne šolske prehrane 

  • zajtrk: 1,2 evra 
  • malica: 1,2 evra 
  • kosilo: 6 evrov 
  • večerja 4,8 evra 

Tudi v obeh podružničnih šolah (PŠ Čemšenik in PŠ Podkum) bomo poleg malice organizirali kosilo. 

Prehrano je potrebno odjaviti ustno ali pisno do 8. ure zjutraj. Po tem času se odjava za isti dan pri obračunu prehrane ne upošteva. Starši lahko sporočijo odjavo šolske prehrane administratorki, gospe Vilmi Vrtačnik, po e-pošti (prehrana@os-iskvarce.si) ali po e-asistentu, na telefonski številki 03 56 69 901. Učencem, ki so odstotni zaradi ekskurzij po 14. uri, se kosilo pri obračunu odšteje in ni potrebna odjava staršev. Neodjavljena šolska prehrana se pri mesečnem obračunu le-te ne odšteje. V primeru neplačanih položnic za šolsko prehrano otroku omogočimo le malico, kosila pa ne. Odjave v podružničnih šolah se sprejemajo po telefonu (podružnične šole) ali preko e-asistenta oziroma elektronske pošte podružnične šole. 

Mesečni jedilniki so objavljeni na šolski spletni strani in v jedilnici (pod maskoto medveda in na tabli). Opremljeni so z označbami alergenov. Živila so brez transmaščob, upoštevana pa je tudi priprava jedi glede na tvorbo akrilamida. 

V času epidemije COVID-19 delijo hrano kuharice ali učitelji.  

Pripravljeni obroki so sestavljeni iz različnih priporočenih kombinacij: 

–  poudarek je na sadju in zelenjavi, ki naj bi bila sestavni del vsakega obroka; 

–  pri vsakem kosilu so na voljo najmanj tri vrste solate; 

–  kruh in pekovske izdelke ponudimo iz polbele, ržene, ovsene, pirine ali ajdove moke, redko iz bele moke; 

–  v sesekljane zrezke vključujemo žita in stročnice; 

–  namaze pripravljamo v šolski kuhinji; 

–  uporabljamo kakovostne maščobe ‒ to so sončnično, oljčno, repično in bučno olje ter maslo; 

–  zmanjšujemo uporabo sladkorja, soli in maščob; 

–  povečujemo delež polnovrednih in zmanjšujemo delež prečiščenih živil; 

–  sladice pripravljamo sami, pri tem uporabljamo kombinacijo polnovredne in bele moke; 

–  enkrat v tednu so na jedilniku ribje jedi; 

–  v prehrano vključujemo ekološka živila, zlasti pa je poudarek na lokalnih živilih; 

– tekoča pitna voda je najprimernejša za nadomeščanje izgubljene tekočine, zato je pri malici na razpolago voda, 100 % sok, redčen z vodo, čaj, slajen z medom, ali mleko.  Med kosilom nudimo vodo ter 100 % sadne in zelenjavne sokove, redčene z vodo. 

 V času epidemije COVID-19 voda iz pitnikov ni na voljo. 

Učencem je v učilnici vsak dan na voljo tudi alternativna malica ‒ kruh in maslo. 

Vsaj enkrat v tednu nudimo vsem učencem sadje in zelenjavo iz šolske sheme. Če sadje ostane, ga ponudimo še naslednje dni. Sadje je na voljo v jedilnici, pri vratarju in poleg računalniške učilnice. Šolska shema sadja se v času epidemije COVID-19 izvaja v učilnicah poleg redne malice. 

Učenci imajo na razpolago tudi mleko iz šolske sheme, ki  ga vsak dan ponujamo v jedilnici in pri informatorju. V času epidemije COVID-19 se mleko iz Šolske sheme deli v učilnicah poleg redne malice. 

Hrano v šolski kuhinji pripravljajo Veronika Klopčič, Melita Drobne, Irena Kepa, Valerija Brvar, Gregor Prašnikar, Janja Pesko, Boris Tominc, Damjana Kosem in Martina Stražar. 

Vse pripombe, sugestije in mnenja, ki se navezujejo na šolsko prehrano, lahko posredujte organizatorki šolske prehrane Nadi Brezovar 

 (e-pošta: prehrana@os-iskvarce.si)

Nada Brezovar,

organizatorka šolske prehrane